DANE FIRMY:


  • Telefon: +48 882 455 020
  • Domena: http://mecenas-pacewicz.pl/
  • Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Pacewicz
  • Adres: Dworcowa 100
  • Miejscowość: Bydgoszcz
  • Kod pocztowy: 85-010Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Opis:


Zakończenie pożycia małżeńskiego oraz decyzja o rozwodzie to trudny temat, zarówno dla obojga małżonków, ich dzieci, jak i pozostałych członków rodziny. Próby rozmowy i dojścia do porozumienia w najważniejszych kwestiach często są z góry skazane na niepowodzenie, gdyż w większości przypadków biorą w nich górę emocje zamiast logiki, co nie sprzyja wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony kompromisu. 

Sytuacji nie poprawia również zakres rzeczy, które należy omówić w takiej sytuacji. Są to zarówno sprawy majątkowe, jak i osobiste, obejmujące opiekę nad dziećmi, zwierzętami domowymi czy chorymi członkami najbliższej rodziny, pozostającymi pod opieką lub kuratelą małżonków.

Sprawy majątkowe, jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego nie została podpisana intercyza, mogą być bardzo trudne do ustalenia. Trudno przede wszystkim orzec tutaj, jak wygląda sprawiedliwy podział wspólnego lokum mieszkaniowego czy samochodu. Często obie strony są związane emocjonalnie z daną nieruchomością i odpuszczenie walki o nią lub nawet zgoda na zadośćuczynienie finansowe w postaci wypłaty części jej wartości nie jest rozwiązaniem, które satysfakcjonuje którąkolwiek ze stron.

W przypadku braku możliwości ustalenia pewnych kwestii podczas rozwodu warto skorzystać z pomocy specjalisty, który przeprowadzi mediacje rodzinne i ustali na drodze obowiązującego prawa podział dóbr, jakimi dysponują małżonkowie. 

Litera prawa ma tutaj kluczowe znaczenie, gdyż muszą jej poddać się obie strony. System legislacyjny w niemal każdym państwie dokładnie określa, jak powinien wyglądać proces podziału majątku oraz jakie ewentualnie możliwości odwoławcze można przedsięwziąć w przypadku niekorzystnego wyroku w tej sprawie.

Kwestie majątkowe oraz inne sprawy rozwodowe w Bydgoszczy można rozwiązać, korzystając ze wsparcia, jakiego udziela Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Pacewicz. Szczegółowy zakres proponowanych świadczeń został umieszczony na stronie internetowej wspomnianego realizatora. Tam też przedstawiono dane kontaktowe, niezbędne do rezerwacji wizyty i możliwości skorzystania z usługi.

Dodaj Opinie

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!