DANE FIRMY:


  • Telefon: 609 609 717
  • Domena: https://tomasz-janik.pl/
  • Nazwa: Kancelaria Adwokacka Tomasz Janik
  • Adres: Starowiejska 58
  • Miejscowość: Gdynia
  • Kod pocztowy: 81-356Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Opis:


Podejmując decyzję o rozwodzie, warto zapewnić sobie odpowiednią pomoc prawną. Jurysta może nie tylko wesprzeć klienta poradą, ale także zadba o opracowanie wniosku rozwodowego lub pozwu, jeśli wymaga tego sytuacja. Jest też w stanie podjąć się reprezentowania strony, zarówno podczas spotkań ze współmałżonkiem mających na celu wypracowanie polubownego rozwiązania, jak i w trakcie rozprawy sądowej.

Prawnik obejmuje świadczeniem nie tylko osobę, która go wynajęła. Stosuje udostępnione przez polskiego ustawodawcę metody, aby ochronić zwłaszcza małoletnich członków rodziny oraz zabezpieczyć ich  interesy, głównie byt materialny oraz opiekę przynajmniej do ukończenia przez nich pełnoletności. To ważna sprawa, gdyż w wielu przypadkach to właśnie potomstwo (zarówno biologiczne, jak i adoptowane lub przysposobione) jest najbardziej pokrzywdzone w sytuacji, gdy rodzice się rozwodzą.

Ustanie małżeństwa powoduje też konieczność podziału zgromadzonych podczas jego trwania dóbr. Pomoc adwokata jest wtedy nieodzowna. Działając zgodnie z kompetencjami, może on znacznie przyspieszyć całą procedurę. Odpowiada za przeprowadzenie wyceny majątku oraz proponuje sposób rozdysponowania spisanych aktywów na poszczególne podmioty (byłych partnerów oraz dzieci). Jeżeli strony nie zgadzają się na przedstawione rozwiązanie, prawnik kieruje sprawę do odpowiedniego organu sądu.

Zlecenie zajęcia się rozwodem i związanymi z nim obowiązkami juryście znacząco przyspiesza cały proces. Jak najszybsze przeprowadzenie potrzebnych działań mających na celu zakończenie związku pod kątem prawnym to dla większości współmałżonków priorytet. Chcą odzyskać wolność bez konieczności uczestniczenia w przedłużających się rozprawach, co generuje dla każdej ze stron sporo stresu i jest również kosztowne. 

Pomoc prawną w kwestii rozwodu proponuje kancelaria ogłaszająca się na stronie internetowej tomasz-janik.pl. Prowadzący ją adwokat obsługuje rejon Gdyni i okolicznych miejscowości. Jego domeną jest też przeprowadzanie spraw związanych z podziałem majątku. Działa także jako prawnik rodzinny. Jako osoba posługująca się biegle językiem angielskim może podjąć się tłumaczeń dokumentów rozwodowych lub ubiegać się w imieniu klienta o uznanie w Polsce wyroków dotyczących ustania związku małżeńskiego wydanych przez zagraniczne sądy.

Dodaj Opinie

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!